ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.
Πηγαίνοντας τον κέρσορα πάνω στο κουμπί εξηγήσεις ανοίγει το πλαίσιο της εξήγησης με κλικ ξανακλείνει.


   1.

Μία ηχητική πηγή πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα προς έναν ακίνητο παρατηρητή και εκπέμπει ήχο συχνότητας fs και μήκους κύματος λ. Τότε ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται τον ήχο

 

ΕΝ2011

με συχνότητα μικρότερη της fs.

με συχνότητα ίση με την fs.

με μήκος κύματος μικρότερο του λ.

με μήκος κύματος ίσο με το λ.

  2.

Παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα υA ακίνητη ηχητική πηγή και αντιλαμβάνεται ήχο συχνότητας fA. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι υ, τότε η συχνότητα fS του ήχου που εκπέμπει η πηγή είναι ίση με:

 

ΕΝ.ΕΠ.03

 

 

 

              

   3.

Ηχητική πηγή και παρατηρητής βρίσκονται σε σχετική κίνηση. Ο παρατηρητής ακούει ήχο μεγαλύτερης συχνότητας από αυτόν που παράγει η πηγή, μόνο όταν

 

ΕΝ.ΕΠ.06

η πηγή είναι ακίνητη και ο παρατηρητής απομακρύνεται από αυτήν.

ο παρατηρητής είναι ακίνητος και η πηγή απομακρύνεται από αυτόν.

ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με τον παρατηρητή να προπορεύεται και να έχει κατά μέτρο μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτήν της πηγής.

ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται με ομόρροπες ταχύτητες, με την πηγή να προπορεύεται και να έχει κατά μέτρο ταχύτητα μικρότερη από αυτήν του παρατηρητή.

              

   4.

Δεν έχουμε φαινόμενο Doppler όταν:

 

ΕΝ.ΕΠ.07

ο παρατηρητής είναι ακίνητος και απομακρύνεται η πηγή.

ο παρατηρητής και η πηγή κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με την ίδια ταχύτητα.

ο παρατηρητής είναι ακίνητος και πλησιάζει η πηγή.

η πηγή είναι ακίνητη και πλησιάζει ο παρατηρητής.

              

   5.

Ένας παρατηρητής βρίσκεται ακίνητος στην αποβάθρα ενός σταθμού την ώρα που πλησιάζει ένα τρένο, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Η σειρήνα του τρένου εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι

 

ΟΜ2007

ίση με τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου.

μεγαλύτερη από τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου.

μικρότερη από τη συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο μηχανοδηγός του τρένου.

ίση με τη συχνότητα του ήχου που εκπέμπει η σειρήνα του τρένου. 

              

   6.

Παρατηρητής Α κινείται με σταθερή ταχύτητα υΑ προς ακίνητη πηγή ήχου S, όπως φαίνεται στο σχήμα, αρχικά πλησιάζοντας και στη συνέχεια απομακρυνόμενος απ’ αυτή. Ο παρατηρητής αντιλαμβάνεται ήχο με συχνότητα που είναι:

 

ΟΜ2008

συνεχώς μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.

συνεχώς μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

αρχικά μεγαλύτερη και στη συνέχεια μικρότερη από τη συχνότητα της πηγής.

αρχικά μικρότερη και στη συνέχεια μεγαλύτερη από τη συχνότητα της πηγής.

              

   7.

Παρατηρητής απομακρύνεται με σταθερή ταχύτητα υΑ από ακίνητη ηχητική πηγή, η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Το διάνυσμα της ταχύτητας βρίσκεται στην ευθεία πηγής – παρατηρητή. Αν η ταχύτητα του ήχου στον αέρα είναι υ, η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής είναι

 

ΟΜ2011

 

                                               

 

                                                                      

              

  8.

Παρατηρητής πλησιάζει προς ακίνητη πηγή, η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Αν η κίνηση του παρατηρητή είναι επιβραδυνόμενη, ποιο  από τα παρακάτω διαγράμματα αποδίδει τη μεταβολή της συχνότητας fA του ήχου που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής σε συνάρτηση με το χρόνο:

 

ΟΕΦΕ02

 

 

 

                                                                

              

   9.

Όταν ένας παρατηρητής πλησιάζει με σταθερή ταχύτητα προς μία ακίνητη πηγή ήχου, ο ήχος που ακούει έχει συχνότητα:

 

ΟΕΦΕ04

ίδια με αυτή της πηγής.

μικρότερη από αυτή της πηγής.

μεγαλύτερη από αυτή της πηγής.

ίδια με τη συχνότητα του ήχου που ακούει, όταν απομακρύνεται από την πηγή με την ίδια ταχύτητα.

   10.

Ακίνητος παρατηρητής αρχίζει, τη χρονική στιγμή to = 0, αρχίζει να κινείται ως προς ακίνητη πηγή, η οποία εκπέμπει ήχο συχνότητας fs. Αν ο παρατηρητής κινείται επί της ευθείας που τον συνδέει με την πηγή και η σχέση της συχνότητας fΑ του ήχου που αντιλαμβάνεται αυτός σε συνάρτηση με το χρόνο t, δίνεται από το διπλανό διάγραμμα, τότε ο παρατηρητής:

 

ΟΕΦΕ06

πλησιάζει προς την πηγή κινούμενος με σταθερή ταχύτητα,

απομακρύνεται από την πηγή κινούμενος με σταθερή ταχύτητα,

πλησιάζει προς την πηγή κινούμενος με σταθερή επιτάχυνση,

απομακρύνεται από την πηγή κινούμενος με σταθερή επιτάχυνση.

              

   11.

Περιπολικό της αστυνομίας έχει τη σειρήνα του σε λειτουργία και καταδιώκει ένα αυτοκίνητο. Το περιπολικό και το αυτοκίνητο κινούνται επάνω στην ίδια ευθεία. Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου, κατά την προσπάθεια διαφυγής του, αντιλαμβάνεται τον ήχο της σειρήνας με την ίδια συχνότητα που τον αντιλαμβάνεται και ο οδηγός του περιπολικού, τότε:

 

ΟΕΦΕ08

Το περιπολικό πλησιάζει το αυτοκίνητο.

Το περιπολικό και το αυτοκίνητο κινούνται με ίσες ταχύτητες.

Το αυτοκίνητο απομακρύνεται από το περιπολικό.

Το περιπολικό σταμάτησε την καταδίωξη.

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :