ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ
Συγγραφή - παραγωγή σεναρίου (κώδικα javascript και html) Δουκατζής Βασίλης

6972 112 712, 6975 260 623 (W.U.)

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Μετά την επιλογή σας θα εμφανίζεται το κουμπί εξηγήσεις για κάθε απαντημένη ερώτηση.


   1.

Ένα υδατικό διάλυμα είναι βασικό στους 25 oC, όταν:

 

ΕΝ.2000

[OH] > [H3O+]

[OH] < [H3O+]

pH < 7

pOH > 7

  2.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη ενώσεων όταν διαλυθεί σε νερό δίνει ρυθμιστικό διάλυμα.

 

ΕΝ.2001

HCℓ    NaCℓ
HCOOH   –  HCOONa
HCℓ  –  NH4Cℓ
NaOH –  CH3COONa

              

   3.

Βασικό είναι το υδατικό διάλυμα της ένωσης:

 

ΕΝ.2001

KCℓ

CH3COOK

NH4NO3

CH3C≡CH.

              

   4.

Ποιο από τα παρακάτω διαλύματα οξέων που έχουν την ίδια συγκέντρωση και βρίσκονται σε θερμοκρασία 25 o C έχει τη μικρότερη τιμή pH;

Δίνονται οι αντίστοιχες σταθερές ιοντισμού των οξέων.

 

ΕΝ.2002

HCOOH με Ka= 2·10–4

CH3COOH με Ka= 2·10–5

CℓCH2COOH με Ka= 1,5·10–3

Cℓ2CHCOOH με Ka= 5·10–2.

              

   5.

Με προσθήκη νερού δεν μεταβάλλεται το pH υδατικού διαλύματος:

 

ΕΝ.2003

CH3COOH

NH4Cl

NaCl

CH3COONa

              

   6.

Σε αραιό υδατικό διάλυμα ΝΗ3 όγκου V1 με βαθμό ιοντισμού α11 < 0,1) προσθέτουμε νερό σε σταθερή θερμοκρασία, μέχρι ο τελικός όγκος του διαλύματος να γίνει 4V1. Ο βαθμός ιοντισμού α2 της ΝΗ3 στο αραιωμένο διάλυμα είναι:

 

ΕΝ.2004

α2 = 2α1

α2 = 4α1

α2 = α1

α2 = ½ α1

              

   7.

Ποιo από τα παρακάτω αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης, κατά Brönsted – Lowry;

 

ΕΝ.2005

HCN / CN

H3O+ / OH

H2CO3  /

/

              

  8.

Το συζυγές οξύ της βάσης είναι:

 

ΕΝ.2006

CO2 .

              

   9.

Ποιο από τα παρακάτω ζεύγη αποτελεί συζυγές ζεύγος οξέος – βάσης κατά Brönsted - Lowry;

 

ΕΝ.2007

Η3Ο+  –   OH.

H2S   –   S2–.

HS      S2–

HCl      H3O+

   10.

Στις παρακάτω αντιδράσεις

το ανιόν  συμπεριφέρεται ως:

ΕΝ.2008

 οξύ.

αμφιπρωτική ουσία.

βάση.

πρωτονιοδότης

              

   11.

Από τα παρακάτω υδατικά διαλύματα είναι ρυθμιστικό διάλυμα το:

 

ΕΝ.2009

 Η2SO4(0,1Μ)   − Na2SO4(0,1M)

HCℓ (0,1M) − NH4Cℓ (0,1M)

HCOOH (0,1M) − HCOONa (0,1M)

NaOH (0,1M) − CH3COONa (0,1M)

              

   12.

Ποια από τις επόμενες ουσίες, όταν διαλυθεί στο νερό, δεν αλλάζει το pH του;

 

ΕΝ.2010

 CH3COOK

NaF

NH4Cℓ

Ca(NO3)2

              

   13.

Το συζυγές οξύ του είναι:

 

ΕΝ.2010

ΝΗ3

ΝΗ2ΟΗ

              

   14.

Από τα παρακάτω διαλύματα, μεγαλύτερη ρυθμιστική ικανότητα έχει:

 

ΕΝ.2011

CH3COOH 0,1 M – CH3COONa 0,1 M

CH3COOH 0,01 M – CH3COONa 0,01 M

CH3COOH 0,5 M – CH3COONa 0,5 M

CH3COOH 1,0 M – CH3COONa 1,0 M

              

   15.

Από τα επόμενα οξέα ισχυρό σε υδατικό διάλυμα είναι το:

 

EN2012

HNO2

ΗClΟ4

ΗF

H2S

              

Σύνολο  σωστών επιλογών :

 

Σύνολο λανθασμένων επιλογών :